Internetul

internet

Astăzi, folosit de noi, toți, odinioară.” mărul discordiei” dintre două mari puteri ale lumii : Statele Unite ale Americii și Uniunea Sovietică.

Termenul INTERNET provine din limba engleză, din contopirea cuvintelor  interconnected și network (interconectat și rețea). Aceste cuvinte au deasemenea două sensuri strâns înrudite în funcție de context.

Primul satelit artificial lansat în spațiul cosmic de URSS în 1957 –Sputnik,  a fost punctul de pornire în dezvoltarea internetului.

John McCarthy, profesor la Universitatea din Standford, în 1959, găsește soluția de a conecta mai multe terminale la un singur calculator central: time-sharing. Aceasta este modalitatea prin care mai multe aplicații solicită acces la o resursă, cu un anumit timp.În marile universități apar primele calculatoare, deci și problema interconectării acestora. Pentru a fi transmisă informația, aceasta este mărunțită și facută pachete mici. La destinație informația este reasamblată. Această metodă întâmpină rezistență din partea specialiștilor, însă în anul 1969 apare rețeaua ARPANET , care funcționează între patru universități: University of California din Los Angeles, University of California din Santa Ana, University of Utah și Standford Research Institute. Toate aceste date au fost codificate într-un protocol pentru transmisia de date. În 1970, Vint Cerf și Robert Kahn, definitivează acest protocol care este baza internetului de astăzi. Astfel este posibil ca diferite modele de calculatoare cu diferite sisteme de operare să se înțeleagă între ele. Prima conexiune ARPANET a fost realizată în anul 1969 pe 29 octombrie, între University of California din Los Angeles și Institutul de Cercetare Standford, la ora 22:30. În 1979 rețeaua este separată de către ARPA pentru lumea universitară, comercială și militară, însă cele două putând să comunice prin INTERNET numit inițial DARPA internet.

Eforturile cercetătorilor din domeniul academic și militar în scopul dezvoltării unor programe de comunicare în rețea din anul 1980, s-au concretizat într-o serie de programe de comunicare bazate pe protocoale binedefinite utilizate și astăzi. Creșterea numărului de calculatoare conectate la internet a crescut substanțial, încât din 1992 mărimea internetului s-a dublat în fieare an.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.