Politica de confidentialitate

actualizată la data de 28 februarie 2022

1. INTRODUCERE

Acest site este operat de COJAN MIHAITA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA (denumit în prezentul document “site-ul WDFLAT”) o entitate juridică (PFA), care este organizată și funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul profesional situat în Giurgiu, Fratesti, Sf. Ecaterina, Nr.69, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. F52/18/2022, având C.I.F. 45541367, EUID: ROONRC. F52/18/2022, număr de telefon de contact +40765031588 adresă de e-mail de contact: info@wdflat.com.

Prezentul document stabilește ce date prelucrăm de la utilizator, cu ce scop le prelucrăm, cum le prelucrăm, pe ce durată le stocăm și care sunt drepturile dvs. în legătură cu datele dvs. cu caracter personal.

Puteți determina momentul când “Politica de confidențialitate” a fost ultima data actualizată sau modificată, prin citirea mențiunii situata sub titlul “Politica de confidențialitate”, mențiune denumita “actualizată la data de ….”

În măsura în care exista un conflict între acești “Termeni și Condiții WDFLAT” și alte Politici prezentate pe site, Politicile suplimentare și speciale vor prevala.

Prezenții “Termenii și Condiții” se aplică pe prezentul site deținute și / sau operate de WDFLAT, incluzând însă fără a se limita la site-ul pe care sunt postate Politicile de site, precum și pe versiunile mobile ale acestora, rețele de socializare și aplicații (numite în mod colectiv, “Site-ul”).

2. DEFINIȚIILE TERMENILOR UTILIZAȚI

În cuprinsul Termenilor și condițiilor, noțiunile de mai jos vor avea următoarea semnificație:

COOKIE = însemnă un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este  descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online – telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează site-ul folosit în scopul de a asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și site-uri;

CONSIMȚĂMÂNT = înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

DATE CU CARACTER PERSONAL = înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

REGULAMENTUL GDPR = înseamnă REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

OPERATOR DE DATE (OPERATOR) = înseamnă COJAN MIHAITA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA (denumit în prezentul document “site-ul WDFLAT”) o entitate juridică (PFA), care este organizată și funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul profesional situat în Giurgiu, Fratesti, Sf. Ecaterina, Nr.69, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. F52/18/2022, având C.I.F. 45541367, EUID: ROONRC. F52/18/2022, număr de telefon de contact +40765031588 și adresă de e-mail de contact: info@wdflat.com

PRELUCRAREA DATELOR = înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea; 

PERSOANĂ VIZATĂ = înseamnă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date sunt prelucrate de către noi în calitate de operator, ca de exemplu clienți, potențiali clienți sau vizitatori ai site-ului.

SPAM = înseamnă orice comunicare comerciala nesolicitată interzisa de lege atâta timp cât nu există acordul explicit al destinatarului (utilizatorului). WDFLAT nu încurajează SPAM-ul și nu va  proceda la asemenea comunicări către utilizatorii săi;

3. CINE ESTE OPERATORUL CARE PRELUCREAZĂ DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Conform legislației în vigoare, COJAN MIHAITA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA (denumit în prezentul document “site-ul WDFLAT”) o entitate juridică (PFA), care este organizată și funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul profesional situat în Giurgiu, Fratesti, Sf. Ecaterina, Nr.69, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. F52/18/2022, având C.I.F. 45541367, EUID: ROONRC. F52/18/2022, număr de telefon de contact +40765031588 și adresă de e-mail de contact: info@wdflat.com, este operator de date cu caracter personal.

4. CARE ESTE CALITATEA DVS. ÎN TEMEIUL PREZENTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE?

Conform legislației în vigoare, orice persoană fizică care utilizează site-ul WDFLAT, care comandă produsele de pe site-ul WDFLAT, orice persoană fizică care acționează în calitate de reprezentant legal al unei entități juridice, orice persoană care se abonează al newsletter-ul WDFLAT, precum și orice persoană fizică care interacționează cu site-ul WDFLAT este considerată o persoană vizată.

5. ÎN CE SCOP VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

În funcție de funcționalitățile de care doriți să beneficiați, va trebui să prelucrăm anumite date personale, care, în general, vor fi după caz următoarele:

 • datele de identificare (de exemplu, numele, prenumele, limba și țara din care interacționați cu noi, informațiile de contact etc);
 • datele privind conectarea, geolocalizarea și navigația (în cazul în care interacționați cu noi, de exemplu, de pe telefonul mobil);
 • date privind preferințele dvs.

O parte mică a acestor informații pe care le colectăm de la dvs. sunt colectate în mod direct de site-ul WDFLAT, însă o parte mare din datele prelucrate sunt prelucrate de terțe părți.

În aceste cazuri, vom procesa datele dvs. numai atunci când acest lucru este relevant pentru caracteristica sau serviciul respectiv, așa cum se menționează în această Politică de confidențialitate și Politica privind modulele cookies.

În funcție de modul în care interacționați cu site-ul nostru, vă vom prelucra datele personale în următoarele scopuri:

SCOPUL PRELUCRĂRII

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

1. Pentru a răspunde cererilor primite din partea utilizatorilor la adresa de e-mail de contact a site-ului WDFLAT

Prelucrăm numai datele personale strict necesare pentru a gestiona sau rezolva fiecare cerere.

2. În scopuri de marketing – publicitate din partea terțelor părți

Folosim companii de publicitate terțe pentru a afișa reclame atunci când vizitați web site-ul nostru.

Aceste companii folosesc informații neidentificabile din punct de vedere personal cu privire la vizita dumneavoastră pe acest site  și pe alte site-uri, cum ar fi adresa IP a utilizatorului, paginile vizualizate, data și ora vizitei dvs. și numărul vizualizărilor unui anunț (dar nu și numele dvs., adresa sau alte informații personale), pentru a vă oferi reclame pe acest site și pe alte site-uri care vă pot interesa. În timpul afișării de reclame pe acest site, agentul nostru de publicitate, terță parte, poate plasa sau recunoaște un cookie unic în browser-ul dumneavoastră.

În mod specific, Google, în calitate de furnizor terță parte, utilizează cookie-uri pentru a afișa reclame pe acest site . Utilizarea de către Google a cookie-ului DART îi permite să vă afișeze reclame pe baza vizitei dvs. pe acest site  și pe alte site-uri web de pe Internet. Puteți renunța la utilizarea cookie-urilor DART vizitând politica de confidențialitate a rețelei de anunțuri și de conținut Google.

3. Pentru analiza utilizării și a calității, precum și pentru îmbunătățirea serviciilor site-ului WDFLAT

Dacă accesați site-ul WDFLAT, vă informăm că vom prelucra datele dvs. de navigare în scopuri analitice și statistice, adică pentru a înțelege modul în care utilizatorii interacționează cu site-ul WDFLAT, astfel încât să ne putem îmbunătăți serviciile.

Folosim un instrument numit „Google Analytics” pentru a colecta informații despre utilizarea acestui site .

Google Analytics colectează informații cum ar fi: cât de des vizitează utilizatorii acest site, ce pagini vizitează atunci când fac acest lucru și ce alte site-uri au folosit înainte de a ajunge pe acest site. Folosim informațiile pe care le obținem de la Google Analytics doar pentru a îmbunătăți acest site.

Google Analytics colectează numai adresa IP care v-a fost atribuită la data la care vizitați acest site, mai degrabă decât numele sau alte informații de identificare.

Nu combinăm informațiile colectate prin Google Analytics cu informații de identificare personală.

Deși Google Analytics instalează un cookie permanent în browser-ul dvs. web pentru a vă identifica, data viitoare când vizitați acest site, ca utilizator unic, cookie-ul nu poate fi folosit de nimeni în afară de Google. Capacitatea Google de a utiliza și de a partaja informațiile colectate de Google Analytics despre vizitele dumneavoastră pe acest site  este restricționată de Termenii de utilizare Google Analytics și Politica de confidențialitate Google.

Puteți împiedica Google Analytics să vă recunoască la următoarele vizite pe acest site prin dezactivarea cookie-urilor din browser.

6. CARE ESTE TEMEIUL LEGAL ÎN BAZA CĂRUIA VĂ PRELUCRĂM DATELE?

SCOPUL PRLEUCRĂRII

TEMEIUL LEGAL ÎN BAZA CĂRUIA FACEM PRELUCRAREA

1. Pentru a răspunde cererilor primite din partea utilizatorilor la adresa de e-mail de contact a WDFLAT

Explicație: Pentru a vă răspunde la solicitări, precum și pentru gestionarea evenimentelor legate de interacțiunea dvs. cu site-ul nostru, precum și pentru situațiile când interogarea dvs. este necesară pentru exercitarea drepturilor dvs., gestionarea reclamațiilor dvs.

Date prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, adresă IP.

Temei legal:

Încheierea sau executarea unui contract – Art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR.

Obligația legală – Art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR.

2. În scopuri de marketing – publicitate din partea terțelor părți

Explicație: Folosim companii de publicitate terțe pentru a afișa reclame atunci când vizitați web site-ul nostru. Aceste companii folosesc informații neidentificabile din punct de vedere personal cu privire la vizita dumneavoastră pe acest site  și pe alte site-uri, cum ar fi adresa IP a utilizatorului, paginile vizualizate, data și ora vizitei dvs. și numărul vizualizărilor unui anunț (dar nu și numele dvs., adresa sau alte informații personale), pentru a vă oferi reclame pe acest site și pe alte site-uri care vă pot interesa. În timpul afișării de reclame pe acest site, agentul nostru de publicitate, terță parte, poate plasa sau recunoaște un cookie unic în browser-ul dumneavoastră.

În mod specific, Google, în calitate de furnizor terță parte, utilizează cookie-uri pentru a afișa reclame pe acest site . Utilizarea de către Google a cookie-ului DART îi permite să vă afișeze reclame pe baza vizitei dvs. pe acest site  și pe alte site-uri web de pe Internet. Puteți renunța la utilizarea cookie-urilor DART vizitând politica de confidențialitate a rețelei de anunțuri și de conținut Google.

Date prelucrate: adresă IP, pagini vizualizate / accesate, data și ora vizitei dvs. și de câte ori ați vizualizat un anunț (dar nu și  numele, adresa sau alte informații personale).

Temei legal:

Consimțământ – Art. 6 alin. (1) lit. a) GDPR  – (doar pentru marketing direct).

3. Pentru analiza utilizării și a calității, precum și pentru îmbunătățirea serviciilor WDFLAT

Explicație: Pentru a vă oferi o experiență cât mai ușoară și mai facilă pe site-ul nostru, dar și pentru a ne apăra/proteja împotriva unor atacuri cibernetice, protecția rețelei, prevenirea fraudelor.

Date prelucrate: cât de des vizitați acest site, ce pagini vizitați și ce alte site-uri ați folosit înainte de a ajunge pe acest site, adresă IP.

Temei legal:

Interes legitim – Art. 6 alin. (1) lit. f) GDPR.

7. CÂT TIMP VOM PĂSTRA DATELE DVS.?

SCOPUL PRLEUCRĂRII

TEMEIUL LEGAL ÎN BAZA CĂRUIA FACEM PRELUCRAREA

1. Pentru a răspunde cererilor primite din partea utilizatorilor la adresa de e-mail de contact a WDFLAT

Explicație: Datele se vor prelucra pe perioada gestionării solicitării dvs. precum și ulterior acestor operațiuni, dar nu mai mult de 1 an de la soluționarea cererii dvs.

2. În scopuri de marketing – publicitate din partea terțelor părți

Explicație: Datele se vor prelucra până la momentul în care alegeți să revocați permisiunea de a vă afișa reclame personalizate.

3. Pentru analiza utilizării și a calității, precum și pentru îmbunătățirea serviciilor WDFLAT

Explicație: Datele se vor prelucra pe o perioadă de 3 ani de zile de la ultima interacțiune cu noi.

După ce aceste perioade de păstrare expiră și dacă nu există un alt temei legal pentru care trebuie să păstrăm/prelucrăm datele dvs, acestea se vor șterge din sistemele noastre.

8. TRANSFERURI DE DATE CĂTRE TERȚE PĂRȚI

În virtutea activității noastre putem transfera anumite date cu caracter personal către colaboratorii noștri, furnizorii noștri – terțe părți care au implementate măsuri de securitate și siguranță în ceea ce privește prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal.

Astfel, putem transmite datele dvs. și următoarelor terțe părți:

 • instituții ale Statului (Instanțe judecătorești, Parchete, Poliție, instituții financiare, organe specializate în descoperirea și prevenirea fraudei, dar și alte organe ale Statului);
 • furnizorii de servicii IT, securitate, hosting, telecomunicații, juridice, contabilitate, audit;
 • furnizori și colaboratori de servicii legate de marketing și publicitate, cum ar fi site-urile de socializare, agențiile de publicitate sau partenerii de publicitate.

Totodată, având în vedere ultima decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene (pronunțată în cauza Schrems II (C-3111/18), prin care a fost  invalidat mecanismul instituit prin acordul Privacy Shield de transfer de date din UE în SUA, am ales să colaborăm numai cu furnizori care își păstrează bazele de date în UE sau care îndeplinesc Clauzele contractuale standard (CSC).

9. DREPTURILE DVS. ÎN LEGĂTURĂ CU DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu Regulamentul GDPR aveți următoarele drepturi, în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal pe care noi le prelucrăm:

 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs.
 • Dreptul de acces asupra datelor

    Ne puteți solicita acces la datele dvs. cu caracter personal pe care noi le prelucrăm.

 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete

    Ne puteți solicita să rectificăm datele dvs. cu caracter personal pe care noi le avem deja.

 • Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”)

    Ne puteți solicita să vă ștergem datele dvs. cu caracter personal, în cazul în care nu mai avem un alt temei legal pentru prelucrarea lor.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării

    Ne puteți solicita să suspendăm o perioadă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs. către alt operator

    Ne puteți solicita să transmitem datele dvs. cu caracter personal către un alt operator.

 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor

     În cazul în care avem consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. în orice scop, aveți, dreptul să îl retrageți în orice moment.

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra asupra dvs.
 • Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor dvs.
 • Dreptul de a formula o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere.

Autoritatea de specialitate în România este:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, tel. +40.318.059.211; +40.318.059.212, Fax: +40.318.059.220, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, web-site-ul: www.dataprotection.ro

În cazul în care doriți să vă exercitați oricare din drepturile de mai sus, vă rugăm să ne adresați o solicitare în acest sens la adresa de e-mail: info@wdflat.com.

Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere faptul că drepturile prezentate nu sunt absolute.

Există excepții prevăzute de Regulamentul GDPR, sens în care fiecare solicitare venită din partea dvs. cu privire la exercitarea unui sau a mai multor drepturi privind datele dvs. cu caracter personal va fi analizată astfel încât să decidem dacă o putem onora și în ce măsură.

În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor.

Dacă cererea este neîntemeiată, vă vom răspunde cu privire la motivul pentru care nu vă putem onora solicitarea.

La orice solicitare venită din partea dvs. cu privire la drepturile dvs. asupra datelor cu caracter personal prelucrate de noi vom face tot ce ne stă în putință să răspundem în termen de o lună.

Termenul de răspuns poate fi prelungit în funcție de complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.

În cazul în care nu reușim să vă identificăm, iar dvs. nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

În cazul în care considerăm că este necesar pentru a vă putea identifica, vă putem solicita o copie a unui document prin care să vă dovediți identitatea.

În funcție de modificările legislative, evoluția tehnologiei și alte asemenea este posibil să modificăm informațiile cuprinse în prezenta Politică de confidențialitate.

În acest caz, vă vom comunica acest lucru, astfel încât dvs. să decideți în consecință cu privire la datele dvs. cu caracter personal.